30 km ny E6 ferdigstilt


Det har i flere år vært jobbet med oppgradering av E6 gjennom Grane nord for Majavatn. 3. desember 2020 ble siste strekningen mot Lille Majavatn ferdig. Det gir samlet over 30 km med ny ferdigstilt vei med 90 km/t som erstatter en tidligere veistrekning med varierende kvalitet. Reisetiden fra byene på Helgeland til Majavatn er med det ytterligere forkortet, tillegg til at turen har blitt veldig behagelig.