Velkommen til Børgefjellgrenda!


Børgefjellgrenda er et ferdig regulert hyttefelt beliggende øst for Majavatn i Grane kommune. Feltet er regulert med full infrastruktur slik at hver tomt får helårsvei helt frem, innlagt strøm og vann/avløp. Dette skal også være ei hyttegrend tuftet på gode norske hyttetradisjoner der kvalitet står i høysetet, og hyttene forutsettes bygget i tradisjonell hyttestil med gode materialer som tømmer, stein og torv.

Børgefjellgrenda er omgitt av den villeste og mest uberørte naturen som Norge har å by på. Med flotte vann og fjell som nærmeste naboer kan en glede seg til å dra på hytta sommer som vinter. Her kan man være i naturen uten å gi slipp på det moderne og funksjonelle. Vi mener det er «slik fritid skal være».

Feltet har adkomst fra E6/Fjellveien på Majavatn, og strekker seg opp i fjellet bak Majavatn med flott utsikt over Store Majavatnet og de omkringliggende fjellene.

Hyttetomtene i feltet blir i utgangspunktet store selveiertomter på 1-2 mål. Til hver tomt vil det bli anlagt vei, strøm og vann/avløp i tilstøtende vei nært opp til hver enkelt tomt.